Bli medlem

De siste årene har menigheten hatt en flott medlemsvekst. I dag består kirken vår av litt over 140 medlemmer med alle barn og unge inkludert.

Vi verdsetter det gode fellesskapet vi opplever i Birkeland Frikirke. Vi er på mange måter en mangfoldig menighet -– hvor både unge og gamle sammen utgjør en fin helhet. 

Mange av oss setter pris på en menighetstilhørighet. Du er hjertelig velkommen til å bli medlem av kirka vår!

Ønsker du å bli medlem, så ta kontakt med Stig Robert Gjertsen. Du kan sende mail til birkeland [at] frikirken.no, eller ta kontakt på telefon 412 41 808.

Før du blir tatt opp som medlem vil vi gjerne ha en samtale med deg (og eventuelt din familie). Da får vi en liten mulighet til å bli kjent med deg, og vi får snakket om hva det betyr å bli medlem av Birkeland Frikirke.

 

Velkommen!

Powered by Cornerstone