Søndagsskole - AWANA

Med unntak av familiegudstjenestene, arrangeres det regelmessig søndagsskole for barna. I Birkeland Frikirke bruker vi søndagsskoleopplegget fra Awana, og vi har grupper for barn fra 3 til 16 år.

Awana tar barnas tro på alvor, helt fra de er små, og det ønsker også vi å gjøre.

Awana bygger på noen få, men sentrale prinsipper: undervisning, gruppesamling og lek. I undervisningen får barna presentert et tema igjennom et på forhånd utarbeidet underlag, bestående av både presentasjon og forslag til undervisning.

I gruppesamlingen får de lov til å sette sine egne ord på det de har hørt, i trygge og forutsigbare rammer. I leken får barna anledning til å gjøre det de er virkelig gode på: å more seg sammen med jevnaldrende.

Ut over selve søndagssamlingene får også barna en bok til odel og eie, tilpasset sin aldersgruppe. Boken tar barna med seg hjem, sammen med en oppfordring om å lese og bruke den også utenfor samlingene. Dermed blir også den øvrige familien inkludert i søndagsskolearbeidet, og hjemmet får et godt verktøy for å bidra og delta i barnas tro.

Målet er å gi barna sunn og god undervisning, samtidig som de får utviklet en god og slitesterk tro også for voksenlivet.

 

Velkommen til søndagsskole i Birkeland Frikirke!

Powered by Cornerstone